Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü imza töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü’nün, sosyal ve kültürel konularda yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesine ve bilimsel temelli politika geliştirilmesi süreçlerine katkı vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK’te düzenlenen Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü imza törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ve yapısal dönüşümlerinin sağlanmasında, sosyal, kültürel ve insani konularda kaydedilen gelişmelerin ekonomik gelişmeler kadar önemli olduğunu belirtti.

Dünyada köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye’nin, sosyal, kültürel ve insani kalkınma hedeflerine yönelik alanlarda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şenel, şöyle konuştu:

“Bilgi üretme misyonu ve araştırma kapasiteleri ile üniversitelerimizde sosyal ve kültürel hayatın tüm unsurlarına dair geçmişten günümüze yaşanan değişim ve gelişimi doğru okuyup, doğru tahlil eden bilimsel araştırmaların artırılması, bu alanda özgün ve etkin politikalar geliştirilmesine, dolayısıyla ülkemizin kalkınması ve insanımızın refahına katkı sağlayacaktır.”

İbrahim Şenel, Ar-Ge faaliyetleri ve bunların artırılmasının, Türkiye’nin üst politika belgelerinde her daim öncelikli yer aldığına vurgu yaptı.

– “Proje bazlı lisansüstü programlar açılacak”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü’nün, 13 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6547 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kurulduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK’ün müşterek çalışmalarıyla kurulan Enstitü’nün, çalışma esas ve usullerinin bugün imzalanan protokolle belirlendiğini aktaran Özvar, Strateji ve Bütçe Başkanının başkanlığını yapacağı bir Danışma Kurulu’nun rehberliğinde çalışmalarını yürütecek Enstitü’nün tasarımının bazı ilkleri içerdiğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, şu bilgileri verdi:

“Strateji ve Bütçe Başkanlığınca finansal olarak desteklenecek Enstitü’de, toplumumuzun sosyal yapısı ve ileriye yönelik toplumsal eğilimleri, dünyadaki sosyal gelişmeler ve eğilimler ile ilgili yapılacak sosyal araştırmalar konusunda bir ilk olarak proje bazlı lisansüstü programlar açılacak. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin koordinasyonunda 4 üniversitemiz, enstitünün konsorsiyumunda yönlendirici olarak bulunacaklar.”

– 5 üniversitenin sosyal bilimlerdeki araştırma kapasitesi kullanılacak

Erol Özvar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile protokole taraf olan iş birliği üniversiteleri Ankara Sosyal Bilimler, Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Marmara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin sosyal bilimlerle ilgili araştırma kapasitelerini Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü’nün araştırmalarında kullanacaklarını bildirdi. Özvar, gerekli gördükleri takdirde diğer üniversitelerin sosyal bilim insanı ve araştırmacılarından da enstitünün çalışmaları için katkı alabileceklerini söyledi.

Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü’nün, Türkiye’nin Kalkınma Planları, Cumhurbaşkanlığı Programları ve Orta Vadeli Programlar gibi üst politika belgelerinde yer alan stratejik öncelikler doğrultusunda, sosyal ve beşeri alanlarda lisansüstü eğitim yapmak ve araştırma projeleri yürütmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığının danışmanlığı, desteği ve araştırma sonuçlarını izlemesi suretiyle çalışmalarını yürüteceğini belirten Özvar, şöyle konuştu:

“Enstitünün öncelikli hedefleri, toplumun mevcut yapısının ortaya konması, var olan sorun ve ihtiyaçların analitik olarak ortaya konulması, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve geleceğe dair projeksiyonların yapılması ile yenilik alanlarının tespit edilmesidir. Enstitü çatısı altında yapılan bilimsel çalışmalar, dünyadaki sosyal gelişme ve eğilimleri önceden tespit edip toplumsal uyum ve entegrasyonun bilimsel yöntemlerini geliştirmeye yönelik katkı sağlayacaktır.”

– “Enstitü ile sosyal çalışmaların niteliğinin artırılması hedefleniyor”

Türkiye’de yaşanan toplumsal dönüşümlere yönelik yapılan çalışmaların, saha araştırmasına dayalı bilimsel veri ve bulgularla desteklenmesinin önemine işaret eden Özvar, enstitü ile sosyal çalışmaların niteliğinin artırılmasının amaçlandığını aktardı.

Erol Özvar, enstitünün çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

“Enstitünün önemli yeniliklerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı finansmanıyla projelerin hayata geçirilecek olmasıdır. Projelerin hayata geçirilmesinde Enstitü bünyesindeki veya Enstitü ile ilişkili araştırmacılar, öğretim elemanları ve öğrenciler rol alacaklardır. Enstitü, ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal ve beşeri alanlarda saha araştırmaları aracılığıyla veriler toplayacak, bu verileri kullanarak lisansüstü tezlerin yazılmasını ve bu tezler üzerinden politika önerileri üretilmesini sağlayacaktır. Bu enstitü vasıtasıyla, farklı üniversitelerimizin sosyal ve beşeri alanlarda sahip oldukları birikim bir araya getirilerek verimli bir şekilde kullanabilmeleri sağlanacaktır. Protokolle sosyal ve beşeri alanlara yönelik veriye dayalı araştırma anlayışını öne çıkaran karar destek mekanizmaları, politika yapıcıların kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmelerini mümkün kılacaktır.”

YÖK Başkanı Özvar, enstitü bünyesinde yürütülen çalışmalar sayesinde, Türkiye’nin mevcut sosyal yapısı ve dinamiklerinin ortaya çıkarılacağını, dünyadaki toplumsal gelişme ve eğilimler ile küresel dinamiklerin izleneceğini söyledi.

Törene, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da katıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir